Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Almanya)

Bireysel ve Eşinizle Beraber Cinsel Danışmanlık Eğitimi:
(Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren - Grundkurs)

2009/Mayıs - 2009/Eylül tarihleri arasında, Almanya Berlin’de cinsel danışmanlık eğitimimi başarıyla tamamladım. Bu eğitim, bir temel eğitim ve bir de derinleştirilmiş eğitim olmak üzere iki modülden oluşmaktadır. Eğitim, yapı ve içerik açısından Alman Cinsel Araştırmalar Birliği'nin (DGfS) Müfredatına uygun olarak düzenlenmektedir. Alman Cinsel Araştırmalar Birliği (DGfS), cinsel bilimlerin araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında ilerletilmesi ve geliştirilmesi amacı ile 1950 yılında kurulmuştur. Bu kurum, cinsel bilimlere ilişkin Almanya’nın sadece en eski kurumu olmakla kalmayıp, aynı zamanda en büyük uzmanlık kurumudur.

Bu eğitim, Tıp Doktoru Ruth Gnirrs-Borment tarafından yönetilmektedir: Kendisi, genel tıp ve psikoterapötik tıp alanında uzman bir tıp doktorudur. Uzun yıllar, Zürih Üniversitesi hastanesinde cinsel tıp alanındaki görüşme ve muayene saatlerine başhekimlik yapmış, cinsel terapi (Hamburg), psikodrama, sistemli çift ve aile terapisi konularında eğitim almış, psikosomatik ve psikososyal tıp alanında İsviçre Akademisinde unvan sahibidir. Cinsel danışmanlık ve cinsel terapi alanında doçent ve danışmandır. Alman Cinsel Araştırmalar Birliği'nin (DGfS) tanınmış doçentidir. Kendi kişisel muayenehanesi ise, Almanya’nın Kassel kentindedir.

Cinsel fonksiyon rahatsızlıklarıyla çok sık karşılaşılıyor, evet aslında bunlar en sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer alır. Buna rağmen, danışmanlık hizmetleri ve psikoterapi uygulamaları esnasında bu problemlere ilişkin çok nadir konuşulur. “Cinsel Danışmanlık” eğitiminde verilen danışmanlık hizmeti kapsamında sözkonusu cinsel problemlerin ele alınabilmesi için, uzmanlık kazandırılılması gereklidir. Konu burada, cinselliğin nasıl öğrenildiği ve ilk ve en erken deneyimlerin ne şekilde edinildiğinin anlaşılması ile de ilişkilidir. Aynı zamanda bir başka konu da, eğer mevcut durumunuzdan memnun değilseniz, hatta, durumunuzdan eskiden beri hiç memnun olmadıysanız, cinselliğin yeni baştan nasıl öğrenilebileceği ve hali hazırda öğrenilmiş olan mevcut bilgilerin nasıl değiştirilebileceğidir. 

Eğitim içeriği:

Bu arada ele alınan temel konular, cinsel tıp konularına ilişkin bilgilerin ve uzmanlık yeterliliğinin kazandırılmasıdır: Hangi nedenler, cinsel ilginin kaybolmasına neden olabilir? Bireysel olarak ve eş ile yaşanan cinsellik üzerinde, modern unsurların ne gibi etkileri vardır? Doğum sonrası meydana gelen cinsel problemlere ilişkin neler bilinmektedir? Ne gibi nedenler, ereksiyon bozukluklarına (sertleşme sorununa) yol açabilmektedir? Psişik (ruhsal) ve bedensel rahatsızlıkların, cinsel fonksiyon ve cinsel yaşam üzerinde ne gibi etkileri vardır? 

Cinsellik, vücutla ve vücut vasıtasıyla iletişimdir.

 • Cinselliğin toplumsal ve kültürel temelleri
 • Cinselliğin anatomik ve psikolojik temelleri
 • Kadınlarda ve erkeklerdeki cinsel reaksiyon süreci
 • Cinsel yaşam ve davranış şekillerindeki cinsiyete bağlı farklar

Cinsel Rahatsızlıklar:

 • Cinsel fonksiyon bozukluklarına genel bakış: Semptomlar, nedenler ve dinamikleri, kadınlar ve erkeklerdeki cinsel isteksizlik nedenlerinin muhtemel tedavisi ve danışmanlık stratejileri
 • Ereksiyon bozukluklarının (sertleşme sorunu) nedenleri
 • Uyarılma ve orgazm bozuklukları
 • İlişki esnasında yaşanan ağrıların bedensel ve psişik (ruhsal) nedenleri

Konuya odaklı olarak kendi kendini yansıtma:

 • Cinsellik kapsamında kişisel davranışların, standartların ve imajların tartışılması
 • Kendi ait olduğu cinsiyetin danışmanlık hizmetinin seyri üzerindeki muhtemel etkisi

Danışmanlık Alanında Yeterlilik:

 • Cinsel hastalıkların tanımlanması: Cinsel yaşam ve davranışlara ilişkin görüşme yapabilmek için ortak bir dil nasıl bulunur? Nelere, açıklık getirilmelidir? Ne tür bilgiler, gereklidir?
 • Bireysel ve eşle beraber yapılan görüşmelerde görüşme yönetimi ve müdahale noktaları
 • Cinsel danışmanlığın gelişimi.


Bireysel ve Eşinizle Beraber Cinsel Danışmanlık (İleri Eğitim)
(Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren - Vertiefungskurs)

Bu ileri eğitimin amacı, temel eğitimde seksoloji konusunda kazanılan yeterliliğin derinleştirilmesidir. Eğitimden sonra katılımcıların, cinsel danışmanlık hizmeti vermek ve buna yönelik yol ve yöntemleri idare etmek üzere, cinsel problemlerdeki farklı intrapsişik (içruhsal), eşe yönelik, sosyokültürel ve bedensel nedenleri teşhis edebilecek ve anlatabilecek durumda olması gereklidir. Benzer durum örnekleri (vaka sunumu ve tartışması) vasıtasıyla, cinsel isteksizlik, kadınlardaki uyarılma bozuklukları, ereksiyon bozuklukları (sertleşme sorunu) ve orgazm bozukları gibi en sık rastlanan cinsel bozuklukların teşhis edilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin çalışmalar yapılarak deneyim kazandırılmaktadır.   

Bir cinsel danışmanlık hizmetinde nelerin mümkün olduğu, bulgulara istinaden bir cinsel terapi uygulanmasının ne zaman gerekli olduğu ve ne zaman tıbbi teşhis konmasının gerektiği anlatılmıştır. Beden ve ruh arasındaki karşılıklı etkileşime ilişkin yeni nörobiyoloji ve bedensel terapi bilgileri de eğitime dahil edilmiştir.

Eğitim içeriği:

 • Cinsel hastalığın tanımlanması – kaynakları – ve çözüme odaklılık
 • Cinsel Biyografi: Yaşamdaki farklı aşamalarda cinsellik ve cinsel problemler
 • Cinsel travma ardından yaşanan cinsel rahatsızlıklarda bireysel ve eşle beraber terapi
 • Kadınlarda ve erkeklerdeki cinsel isteksizlik -
 • Nedenleri, arka planda gizli kalmış sebepleri ve farklılıkları – Değiştirme imkanları
 • Aşk acı veriyorsa - ilişkide yaşanan acıların bedensel ve psişik (ruhsal) nedenleri
 • Hetero ve homoseksüel (eşcinsel) gelişmelerindeki problemler
 • Eşler arası anlaşmazlıklar
 • Cinsel fonksiyon ve cinsel istek bozuklukları
 • Sapıklık/Parafili (cinsel sapkınlık)
 • Cinsel Şiddet, Cinsel Suçlar
 • Transseksüellik, cinsel kimlik bozuklukları ve benzer şekilde, çift cinsiyetlilik

Bireysel ve eşle beraber alınan cinsel danışmanlık hizmetine ilişkin eğitim toplam 80 saatlik eğitimi kapsamaktadır. Bunlara ilaveten, bu eğitimi tamamlayan danışman ayrıca beş adet cinsel danışmanlık sürecini başarıyla tamamlamış olması gerekiyor. Bu dokümanlardan üçünün, ilk görüşmelere isnat edilmesi, diğer ikisinin ise en az altı danışmanlık prosesine dayandırılması gerekli olmuştur. Bütün bu süreçler Bayan Ruth Gnirrs-Borment tarafından incelenmiş ve denetlenmiştir.

Bu eğitimi başarı ile tamamlamamın ardından, “Alman Cinsel Araştırmalar Birliğinin (DGfS)” sertifikasını alma hakkını kazandım.

Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS)

Almış Olduğum Başlıca Eğitimler

Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Almanya)

Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Avusturya)

Cinsel Terapi Eğitimi - (Türkiye)

Psikoterapi Eğitimi (Türkiye)

Hipnoz Eğitimi (Türkiye)

Kişilik Bozuklukları Eğitimi (Türkiye)

»Özgeçmiş

Neredeyiz ?

TÜRKİYE:
Alsancak/İZMİR

Telefon: +90 544 544 40 60
E-mail: info@cinselterapi.org

(Bana her gün 09.00-22.00 saatleri arasında cep telefonumdan çekinmeden ulaşabilirsiniz.)

Hakkımda yazılan tavsiyeleri okumak ya da kendiniz tavsiyede bulunmak için tıklayınız: