Psikoterapi Eğitimi (Türkiye)

Bütüncül Psikoterapi Eğitmi - Psikoterapi Enstitüsü Türkiye

Uzman Dr. Tahir Özakkaş'ın vermiş olduğu Bütüncül Psikoterapi Eğitimi toplam üç aşamadan (modülden) oluşmaktadır. İlk iki modülünü başarıyla tamamlayarak şu an 3. modüle, yani Süpervizyon çalışmalarına devam etmekteyim.

Eğitimin içeriği:

1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapatik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bütüncül Psikoterapiye Giriş
 • İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı
 • İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri
 • Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar
 • Betimleyici Kuram ve DSM IV
 • Davranışçı ve Bilişsel Kuramları
 • Dürtü Çatışma Kuramı
 • Ego Psikolojisi
 • Nesne İlişkileri Kuramı
 • Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı
 • Kendilik Kuramı
 • Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları
 • DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Başarıyla tamamlamış olduğum I. Teorik aşama toplam 360 saat sürmektedir. (2009/Haziran - 2010/Mayıs)

2. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları aşağıda sıralanmıştır.

 DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar Bozukluk, Psikoz, Panik Bozukluk, Özgül fobi, Sosyal fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları, Anoreksiya ve bulimia, Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar) Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk/ kleptomani / priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları ( depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi sorunları

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI:

 • Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları
 • Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 • Pasif agresif ve Self Defeating Kişilik Bozuklukları

Başarıyla tamamlamış olduğum II. Formülasyon aşaması toplam 360 saat sürmektedir. (2010/Haziran - 2011/Mayıs)

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

Vaka sunumu ve analizi yapılmaktadır.

Şu an devam etmekte olduğum III. Süpervizyon aşaması toplam 360 saat sürmektedir. (2011/Haziran - 2012/Mayıs)

Toplamda: 1080 saat Bütüncül Psikoterapi Eğitimi. (2009-2012)

Toplam Aşama :  3  - Toplam Ay : 36

Eğitmen: Tahir Özakkaş (Uzman Tıp Doktoru, Psikiyatrist, Psikoterapist, Hipnoz Uzmanı ve Psikoterapi Enstitüsü Kurucusu ve Genel Başkanı) 

Psikoterapi Enstitüsü Nedir? Tıklayınız: www.tavsiyeediyorum.com/makale_6244.htm

Almış Olduğum Başlıca Eğitimler

Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Almanya)

Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Avusturya)

Cinsel Terapi Eğitimi - (Türkiye)

Psikoterapi Eğitimi (Türkiye)

Hipnoz Eğitimi (Türkiye)

Kişilik Bozuklukları Eğitimi (Türkiye)

»Özgeçmiş

Neredeyiz ?

TÜRKİYE:
Alsancak/İZMİR

Telefon: +90 544 544 40 60
E-mail: info@cinselterapi.org

(Bana her gün 09.00-22.00 saatleri arasında cep telefonumdan çekinmeden ulaşabilirsiniz.)

Hakkımda yazılan tavsiyeleri okumak ya da kendiniz tavsiyede bulunmak için tıklayınız: