Kişilik Bozuklukları Eğitimi (Türkiye)

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLERDE OLGU SUNUMLARIYLA NESNE İLİŞKİLERİ

2009/Kasım tarihinde İstanbul'da Psikoterapi Enstitüsü taraffından düzenlenen "Psikanalitik Psikoterapilerde Olgu Sunumlarıyla Nesne İlişkileri" seminerine katıldım.

Eğitimin içeriği:

 • “Nevrozların Psikanalitik Psikoterapisi ve Olgu Sunumları”
 • “Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi ve Olgu Sunumları”
 • “Borderline Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi ve Olgu Sunumları”

Eğitmen: Prof. Dr. Vamık Volkan

Prof Dr. Vamık Volkan kimdir?


VAMIK D. VOLKAN, M.D., D.L.F.A.P.A., F.A.C. Psa.

Prof. Dr. Vamık Volkan Kıbrıs’ta Lefkoşa’da doğdu ve tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra  ABD’ye yerleşti.

Prof. Dr. Volkan  Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Emeritus Professor, Massachusetts eyaletindeki Austen Riggs Center’ın Erikson Eğitim ve Araştırma  Enstütüsü’nde Kıdemli Erik Erikson Bilim Adamı ve Washington Psikoanalitik Enstütüsü’nde  Emeritus  Eğitim ve Süpervizyon Analisti’dir.

Finlandiya’daki Kuopio Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Prof. Volkan’a “Fahri Doktora”, Tel Aviv’deki Izak Rabin Israil Çalışmalar Merkezi “Onursal Rabin Öğretim Görevlisi”,  Amerika’daki Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Konuk Hukuk Profesörü”, Avusturya’daki Viyana Üniversitesi “Konuk Siyasal Bilimler Profesörü” ve Viyana’daki Sigmund Freud Vakfı “Konuk Freud Bilim Adamı” ünvanlarını vermiştir. Prof. Volkan Türkiye’de Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) ve Bahceşehir Üniversitesi’nde de konuk hoca alarak çalışmıstır.

Ayrıca Prof. Volkan, ABD eski Başkanı Jimmy Carter’in yönetimindeki Görüşmeler Ağı’nın  üyesi olarak görev almış ve Viyana Kenti ve Dünya Psikoterapi Konseyi tarafından verilen  Sigmund Freud Ödülü’ne lâyık görülmüştür.

Kırk dokuz kitabın yazarı veya editörü olan ve dört yüzü aşkın bilimsel makale yayınlayan Prof. Volkan 2005, 2006, 2007 ve 2008de, ortaya koyduğu psikopolitik teoriler ve dünyanın problemli birçok yerinde barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

 

Masterson Günleri IV (Borderline Kişilik Bozukluğu: "Senden nefret ediyorum, beni terk etme")

2010/Haziran tarihinde İstanbul'da Psikoterapi Enstitüsü taraffından düzenlenen Masterson seminerine katıldım.

Eğitimin içeriği:

 • Borderline Kendilik Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Masterson Yaklaşımı
 • Borderline Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı
 • Borderline Kendilik Bozukluğunun Alt Tipleri
 • Yapışmacı Borderline Kendilik Bozukluğu
 • Uzaklaşmacı Borderline Kendilik Bozukluğu
 • Borderline Kendilik Bozukluklarında Terapi Teknikleri
 • Borderline Kendilik Bozukluğu Ve Travma
 • Borderline Kendilik Bozukluğu ve Disosiyatif Kimlik Bozukluğu
 • Travmanın Nörobiyolojisi
 • Masterson Yaklaşımında Süpervizörlük ve Kültürel Konular

Eğitmen: Judith Pearson, Murray David Schane, Amandy CASSIDY, Jerry KATZ, Loray Daws, William Griffith, Carolyn Bankston

Masterson Enstitüsü?

Masterson Enstitüsü, Masterson Grubu'nun ve onun hem kurucusu hem de müdürü olan James F. Masterson'un çalışmalarıyla hayata geçti. Bu çalışmaların yaygın şekilde kabul görmesi, Masterson Enstitüsü'nün Dr. Masterson tarafından bizzat eğitilmiş öğretim üyeleriyle, öğretim ve araştırma için, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak 1977'de kurulmasına önayak oldu. Enstitü, Kendilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri kuramını geliştirmeye, bu yaklaşımı öğretmeye ve gelecekteki araştırmaları teşvik etmeye odaklanarak öğretim faaliyetleri için kurumsal bir şemsiye oldu.

Enstitü’nün ilk konferansı 1977'de gerçekleşti ve arkasından bir ve iki günlük konferanslar ve çalışma grupları şeklinde ülke çapında sunum yapıldı. O zamandan beri, Enstitü, New York ve San Francisco'da yıllık konferanslar verdi. Bu konferanslar ve çalışma grupları daha yoğun eğitim için talep yarattı ve New York (1986) ile San Francisco'da (1988) üç yıllık resmi lisans üstü sertifika programlarının oluşturulmasını sağladı. Ayrıca, 1987'de Spokane-Washington'da özel bir sertifika programı oluşturuldu ve değiştirilmiş bir eğitim programı da Kopenhag-Danimarka'da (1987) uygulamaya konuldu. Praetorie-Güney Afrika'da da 2008 yılında bir video konferans ile yeni bir eğitim programı başlatıldı. Aynı şekilde 2009 yılı itibariyle de benzeri bir eğitim sürecinin temelleri Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir.

Dr. Masterson kimdir?


Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği'nin kurucusu ve New York Bölümü'nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson'un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Zeig, Tucker, Theisen tarafından yeni basılan son kitabı "Bağlanma Teorisi ve Kendiliğin Nörobiyolojik Gelişimi Açısından Bakıldığında Kişilik Bozuklukları", Davranış Bilimi Kitapları Servisi'nin de seçtiği bir kitaptır. (Bakınız:http://www.behavioralsciencebooks.com/ www.behavioralsciencebooks.com)

Eğitimde USA çapında Dr. Masterson'un kitapları okunması gerekli kitaplardır. Kişilik Bozuklukları konusunda uluslararası bir otorite olarak Dr. Masterson'un makale ve bildirileri, ülkesinde ve yurtdışında önde gelen yayınlarda basılmış olup, kitapları birçok dile çevrilmiştir.

Dr. Masterson Cornell Üniversitesi, Joan and Sanford I.Weill Medical College' da Emekli-Kıdemli Psikiyatri Profesörüydü.  Dr. Masterson 12 Haziran 2010  da New York ta kaldığı hastanede vefat etti.

 

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ (Kernberg adına Psikanalitik Psikoterapi Günleri I )

2010/Ekim tarihinde İstanbul'da Psikoterapi Enstitüsü taraffından düzenlenen Kernberg seminerine katıldım.

Eğitimin içeriği:

 • “Aktarım Odaklı Psikoterapiye Giriş”
 • “Borderline Patolojinin Doğası,
 • Değerlendirilmesi ve Tedavi Kontratının Yapılması,
 • Aktarım Odaklı Psikoterapinin Esasları;
 • Stratejiler, Taktikler ve Teknikler,
 • Tedavini ilk Aşamaları ”

Eğitmen: Prof. Dr. John Clarkin (Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Eş Başkanı/New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi)

Almış Olduğum Başlıca Eğitimler

Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Almanya)

Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Avusturya)

Cinsel Terapi Eğitimi - (Türkiye)

Psikoterapi Eğitimi (Türkiye)

Hipnoz Eğitimi (Türkiye)

Kişilik Bozuklukları Eğitimi (Türkiye)

»Özgeçmiş

Neredeyiz ?

TÜRKİYE:
Alsancak/İZMİR

Telefon: +90 544 544 40 60
E-mail: info@cinselterapi.org

(Bana her gün 09.00-22.00 saatleri arasında cep telefonumdan çekinmeden ulaşabilirsiniz.)

Hakkımda yazılan tavsiyeleri okumak ya da kendiniz tavsiyede bulunmak için tıklayınız: